Varje timmerhus är unikt

Våra timmerhus byggs av lufttorkad tätvuxen gran och timmerstockarna bearbetas med millimeterprecision till fyrkantsstockar i våra datoriserade sågverksmaskiner.

Hus i fyrkantstimmer för EU
Våra hus byggs av timmer med ytterväggar i bredder mellan 20 cm och 28 cm

Från beställning till färdigt hus

Efter en första kontakt, får ni all information om vår byggmetod. Ni får information om alla olika valmöjligheter vad gäller ytter- och innerväggar, val av golv, dörrar, fönster och takkonstruktioner.
För att vi skall kunna sända en offert, behöver vi en planritning eller en enkel skiss från er. Om det inte finns kan vi alltid utforma ett första förslag. Efter att vi gått igenom alla olika möjligheter som vår byggmetod erbjuder, bestämmer vi tillsammans vad som skall ingå i offerten.

Budget

För att senare kunna presentera en budget med specificerade kostnader behöver vi en ritning.

Kostnaden är avhängigt markförhållanden, byggnadens placering på tomten och husets utformning. Efter att planerna godkänts tillverkas ditt Dalbo Timmerhus exakt och på millimetern i våra datoriserade sågverksmaskiner. Alla uttag för el och andra installationskablar, borras på fabriken, helt i enlighet med ritningen.

Eftersom Dalbo Loghouse håller högsta kvalitet och prefabriceras på fabrik är montageanvisningarna korrekta och behöver inte justeras. Det gör att vi kan garantera en snabb byggprocess.

Montering

Byggsatsen innehåller detaljerade monteringsanvisningar som steg för steg förklarar hur man skall gå tillväga. För ytterligare information och eventuella frågor hänvisar vi till vårt huvudkontor som givetvis alltid står till förfogande.

Våra timmerhus byggs i olika dimensioner. Timmerstockens tjocklek bestäms av hur huset skall användas och mäts med en ökning på 2 cm från 20 cm till 28 cm.

Ytterväggarna kan enligt önskemål vara 20 cm, 22, cm, 24 cm, 26 cm eller 28 cm tjocka. Stockarna har två till fyra längsgående not- och fjäderprofiler, som tillsammans med isoleringsbanden garanterar ett lufttätt yttre ”skal” för huset.

Fyrkantstimmer 3stockar
Byggtimret i genomskärning som visar not och fjäderprofilerna

Högsta kvalitet

Våra traditionella timmerhus kombinerar traditionell byggnadskonst med naturliga byggmaterial och modern teknologi. Väggarna byggs av fyrkantstimmer i olika tjocklekar.

Beroende på hur huset skall användas och på kundens speciella önskemål så väljer vi passande konstruktion. Kontakta oss gärna för ytterligare förtydligande och mer information.

Konstruktion

Ytterväggarnas tjocklek beror på husets användningsområde. Bostadshus har normalt 20-28 cm ytterväggar medan fritidshus, garage, förrådsbodar och andra mindre byggnader, där kan ytterväggarnas tjocklek variera mellan 8-16 cm.

Längsgående profiler

Fyrkantstimret sammanfogas med hjälp av ett längsgående not- och fjädersystem. (se även illustrationen ovan).

Beroende på timrets tjocklek får den två eller fler not- och fjäderprofiler. Mellan varje enskild stocks läggs tätningsband vilket garanterar ett lufttätt yttre ”skal” för huset.

Fyrkantstimmer

Husets knutar i ytterhörn

Ytterväggarnas hörn skapas med hjälp av s.k. laxknutar eller rännknutar. En urgammal traditionell hantverksmetod.

Ytterhörn i fyrkantstimmer
Hörnknut

Innervägg mot yttervägg

För att säkerställa att innerväggarna fäster ordentligt i ytterväggen på ett stadigt och lufttätt vis måste de integreras med ytterväggen. Förbindelsen kan antingen sinkas eller göras med laxknut enligt nedanstående bilder.

Anslutning innervägg till yttervägg
Anslutning innervägg
Anslutning innervägg

Val av byggmaterial

Kunden har själv möjlighet att välja vilken typ av ”timmer” som skall användas i sitt fyrkantstimmerhus.

Timmerplank av limträ
Limträplank tillverkas vid längder över 10 meter utan skarvar och utan att det uppstår sprickor.

Timmerplank
Timmerplank tillverkat av stabil, vinterfälld gran. Stockarna är kärnseparerade, limmas inte och är i stort sett fria från sprickor. Vid längder över 10 meter måste denna typ av vägg skarvas. Den lodräta skarven förbinds genom s.k. sinkning eller laxstjärtförband.

Ytterväggarna i exemplet är 24 cm och innerväggarna är 14 cm

Längsgående limträ timmer
Längsgående timmer
Längsgående timmer

Dubbelskalskonstruktion

Timmerplank av klimatskal som andas
Diffusionsöppen väggkonstruktion tillverkad av (limfritt) kärnseparerat granträ. Två skikt av trä och ett mellanliggande isoleringslager av träfiber. (Diffusionsöppen innebär att materialen i väggen andas och låter fuktånga passera.)

  • Timmer 12 cm
  • Träfiberisolering 100-160 mm
  • Innerskal 40 mm